Tôi luôn cố gắng làm những gì tôi chưa biết và nhờ đó, tôi có thể làm được những điều tưởng như ngoài khả năng của mình.

Pablo Picasso

 
Essential Music Theory for Singers

Tác giả: Michael Michael
Thể loại: Âm Nhạc
Language: English
Ebook
File format: PDF
File size: 1.0 M
No of Page: 1