Không phải tự dưng kim cương có thể sáng lấp lánh.

Mary Case

 
Bret Willmott - Complete Book Of Harmony Theory & Voicing

Tác giả: Bret Willmott
Thể loại: Âm Nhạc
Language: English
Ebook
File format: PDF
File size: 49.4 M
No of Page: 1