Bạn không thể tạo dựng thanh thế bằng những gì bạn SẼ làm.

Henry Ford

 
Berklee College Of Music - Harmony Tensions

Tác giả: berkleeshares.com
Thể loại: Âm Nhạc
Language: English
Ebook
File format: PDF
File size: 6.1 M
No of Page: 1