Tài năng thường bộc lộ trong những hoàn cảnh khó khăn và ngủ yên trong hoàn cảnh thuận lợi.

Horace

 
Alfred Handy Guide - Piano Chord Dictionary

Tác giả: Marion Music Co.
Thể loại: Âm Nhạc
Language: English
Ebook
File format: PDF
File size: 4.3 M
No of Page: 1