Làm việc cật lực mà không có tài thì đáng xấu hổ, nhưng có tài mà không làm việc cật lực thì thật là bi kịch.

Robert Half

 
Alfred Handy Guide - Music Notation Dictionary

Tác giả: Linda Lusk & Tom Gerou
Thể loại: Âm Nhạc
Language: English
Ebook
File format: PDF
File size: 7.5 M
No of Page: 1