Tài năng thường bộc lộ trong những hoàn cảnh khó khăn và ngủ yên trong hoàn cảnh thuận lợi.

Horace

 
Alan Berklin - A Practical Guide to Musical Composition

Tác giả: Alan Belkin
Thể loại: Âm Nhạc
Language: English
Ebook
File format: PDF
File size: 89.4 k
No of Page: 1