Hãy tiến lên và cứ phạm sai lầm. Phạm thật nhiều sai lầm. Bởi vì đó là nơi bạn sẽ tìm thấy thành công ở phía sau những sai lầm này.

Thomas J. Watson, Sr.

Bạn cần đăng nhập để download eBook.
 
 
Bài Hát Xem Nhiều
 
Bài hát mới đăng
 
Young & Free
Ca sĩ: Xiaoming, Mark
Lời nhạc Xiaoming: epub ePub Kindle Mobi/PRC PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
eah
Let’s go right now
오늘은 Young & Free
Rhythm got my hair flipping
바람 불듯이
어깨를 양쪽 Sway 하며
맞춘 걸음걸이
가볍게 입고 나와
붕 뜰 것처럼 말야
이 위치에서 숨 쉬는
산소부터가 달라
 
너 원하는 어디든 Going drive
자 떠오르는 곳을 다 말해 봐
And you know how
I like dancing on thin ice
보여줄게 따라 해 봐 들어 까치발
 
툭툭 털고서
나를 따라와 어서
좋아하는 음악이 지금 두 발이
더 거침없이 떠나 보라 말하지
설렌 마음에
훌쩍 올라타 봐
위에 Satellite을 피해
도망가 보자고 멀리
누가 우릴 찾아도 못 들은척해
Come with me
 
Young & Free
가벼운 맘으로 이 길을 나서
You & me
끝없는 고민은 내려놓고
Everyday
한 번인 삶이 더 빛나도록
소중한 건 바로
It’s you, it’s you
 
Young & Free
Young & Free
Young & Free
Young & Free
 
We can make it digital
All in control
Connect the dots to different spots
그려지는 대로
세상은 넓어 True
발음을 하기도 어려운 곳에 가자
우린 가장 많은 게 Time girl
 
다 가로막힌 뻔한 도시와
손 흔들어 Good bye 날 찾지 마
지금이 주는 이 기분을 남겨 Picture
내일이 되면 또 다른 포즈로 찍어
Feel younger tomorrow
 
어떤 준비도
꽉 찬 계획 없이도
자유로운 여백이 열어 둔 맘이
더 좋은 것을 채워 주기도 하지
뭐 하고 있어
이럴 시간 없어
바지 주머니에 있는 것들을
다 빼 버려 봐
우린 뛰어서 갈 거야
Might even get the hiccups
 
Young & Free
가벼운 맘으로 이 길을 나서
You & me
끝없는 고민은 내려놓고
Everyday
한 번인 삶이 더 빛나도록
소중한 건 바로
It’s you, it’s you
 
Young & Free
Young & Free
Young & Free
Young & Free
 
내일보다 우린
오늘 안에 있어
다시 오지 않을
순간이니까
매 순간을 즐기고 잊어 봐
꿈을 꾸듯이
엉켜버릴 시간이 없어
Live it Young & Free
 
Young & Free
이대로 오늘을 조금 더 느껴
You & me
내일은 내일의 내게 맡겨
Everyday
행복이 이어져 나를 밝혀
더 눈부실 지금
Feels good, feels good
 
Young & Free
Young & Free
Young & Free
Young & Free
 
Young & Free
Young & Free
Young & Free
Young & Free
(Hey, come with me)