Tôi luôn cố gắng làm những gì tôi chưa biết và nhờ đó, tôi có thể làm được những điều tưởng như ngoài khả năng của mình.

Pablo Picasso

Bạn cần đăng nhập để download eBook.
 
 
 
 
You Tell Me
Sáng tác:
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/pghtml/web/motsach/lyrics/lyrics_content_body.php on line 26
Ca sĩ: Johnny Cash
Lời nhạc Johnny Cash: epub ePub PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
Tell me why she left me I'll tell you why I cried
Tell you why I stayed around tell me why she lied
I'll tell why my heart's broken tell me why she said goodbye
Tell me why she left me I'll tell you why I cried
You tell me then I'll tell you
I'll tell you why I loved her tell me why she said goodbye
Tell me why she left me I'll tell you why I cried
 
Tell me why I'm lonely I'll tell you why I'm alone
Tell you why I stayed around tell me why she's gone
I'll tell why my heart's broken tell me why she was untrue
Tell me why she left me and I'll tell you why I'm blue
You tell me then I'll tell you