Thành công có nghĩa là thoát khỏi những nếp nghĩ cũ kỹ và chọn cho mình một hướng đi độc lập.

Keith DeGreen

Bạn cần đăng nhập để download eBook.
 
 
 
 
You Send Me
Sáng tác:
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/pghtml/web/motsach/lyrics/lyrics_content_body.php on line 26
Ca sĩ: Diana Ross
Lời nhạc Diana Ross: epub ePub Kindle Mobi/PRC PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
You send me (Send me)
I know you send me (Send me)
Darling, you send me (Send me)
Honest you do
Honest you do
Honest you do
 
Ooh, you thrill me (Thrill me)
I know you thrill me (Thrill me)
Darling, you thrill me (Thrill me)
Honest you do
Honest you do
Honest you do
 
At first I thought it was infatuation
But, ooh, it lasted so long
Now I find myself wanting
To marry you
And take you home
 
Woo,
You send me (Send me)
I know you send me (Send me)
Darling, you send me (Send me)
Honest you do
Honest you do
Honest you do
 
Oh, whenever I'm with you
I know, I know, I know that I need you
You thrill me
Honest you do
Honest you do
Honest you do
 
I know, I know, I know you're with me
I know, I know, I know whenever I need you
You send me
Honest you do
Honest you do
Honest you do