Thất bại rất cần cho sự trải nghiệm và trưởng thành của mỗi chúng ta. Tất cả những gì tôi đạt được ngày hôm nay đều do trước đây tôi dám cho phép mình phạm sai lầm.

Rick Pitino

Bạn cần đăng nhập để download eBook.
 
 
 
 
You Send Me
Sáng tác:
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/pghtml/web/motsach/lyrics/lyrics_content_body.php on line 26
Lời nhạc Aretha Franklin: epub ePub PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
Darling, you send me
Darling, you send me
Darling, you send me
Honest you do, honest you do, honest you do
 
You thrill me
Darling you thrill me
Baby, you, you thrill me
Honest you do, honest you do, honest you do
 
At first, thought it was infatuation
Ooh, it lasted so long, so long
Now I find myself wanting
I want you to marry me, please take you home
Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah
 
You, you send me
Darling, you send me
Darling, you send me
Honest you do, honest you did, you know you did
You know you do now
 
You send me
You send me
You send me
Honest you
 
You send me
You send me
Baby, you send me
You're moovy, you're groovy
You send me
 
I just, I just, I just dare you to send me
Guess I'ma a sinner
Make me a longer
I, I, I, I, I, I just can't stand it
Thrill me, kill me
Send me, send me baby
Pretty baby