Những lần thất bại chính là hạt giống gieo mầm cho thành công sau này. Bạn có thể buồn nhưng đừng tuyệt vọng.

Khuyết danh

Bạn cần đăng nhập để download eBook.
 
 
 
 
You Really Got a Hold on Me
Sáng tác:
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/pghtml/web/motsach/lyrics/lyrics_content_body.php on line 26
Ca sĩ: Phil Collins
Lời nhạc Phil Collins: epub ePub Kindle Mobi/PRC PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
I don't like you
But I love you
Seems that I'm always
Thinkin' of you
Oh, you treat me badly
But I love you madly
 
You really got a hold on me
(You really got a hold on me)
You really got a hold on me
(You really got a hold on me)
 
I don't want you
But I need you
I don't wanna kiss you
But I need to
Oh, you do me wrong now
My love is strong now
 
You really got a hold on me
(You really got a hold on me)
You really got a hold on me
(You really got a hold on me)
 
Baby
I love you and all I want you to do
Is just
Hold me
Hold me
Hold me
Hold me
 
Tighter
Tighter
 
I wanna leave you
Don't wanna stay here
Don't wanna spend another day here
Oh, I wanna split now
I just can't quit now
 
You really got a hold on me
(You really got a hold on me)
You really got a hold on me
(You really got a hold on me)
 
Baby
I love you and all I want you to do
Is just
Hold me
Hold me
Hold me
Hold me
 
You really got a hold on me
(You really got a hold on me)
You really got a hold on me
(You really got a hold on me)
 
Yeah, you really got a hold on me
(You really got a hold on me)
You really got a hold on me
(You really got a hold on me)
 
You really got a hold on me
(You really got a hold on me)