Thành công có nghĩa là thoát khỏi những nếp nghĩ cũ kỹ và chọn cho mình một hướng đi độc lập.

Keith DeGreen

Bạn cần đăng nhập để download eBook.
 
 
Bài Hát Xem Nhiều
 
Bài hát mới đăng
 
You're Somebody Else
Sáng tác: Randall
Ca sĩ: Flora Cash
Lời nhạc Flora Cash: epub ePub Kindle Mobi/PRC PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
saw the part of you
That only when you're older you will see too
You will see too
I held the better cards
But every stroke of luck has got a bleed through
It's got a bleed through
You held the balance of the time
That only blindly I could read you
But I could read you
It's like you told me
Go forward slowly
It's not a race to the end
 
Well you look like yourself
But you're somebody else
Only it ain't on the surface
Well you talk like yourself
No, I hear someone else though
Now you're making me nervous
 
You were the better part
Of every bit of beating heart that I had
Whatever I had
I finally sat alone
Pitch black flesh and bone
Couldn't believe that you were gone
Well you look like yourself
But you're somebody else
Only it ain't on the surface
 
Well you talk like yourself
No, I hear someone else though
Now you're making me nervous
Well you look like yourself
But you're somebody else
Only it ain't on the surface
 
Well you talk like yourself
No, I hear someone else though
Now you're making me nervous
Well you look like yourself
But you're somebody else
Only it ain't on the surface
Well you talk like yourself
 
No, I hear someone else though
Now you're making me nervous
Well you look like yourself
But you're somebody else
Only it ain't on the surface
Well you talk like yourself
 
No, I hear someone else though
Now you're making me nervous
 
I saw the part of you that only when you're older
You will see too, you will see too