Cách bạn sử dụng thời gian quan trọng hơn cách bạn tiêu tiền. Sai lầm về tiền bạc còn có thể chỉnh sửa được, nhưng thời gian thì không bao giờ quay lại.

David Norris

Bạn cần đăng nhập để download eBook.
 
 
 
 
You Raise Me Up
Ca sĩ: Westlife
Lời nhạc Westlife: epub ePub PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
hen I am down and oh my soul so weary
When troubles come and my heart burdened be
Then I am still and wait here in the silence
Until you come and sit a while with me
You raise me up, so I can stand on mountains
You raise me up, to walk on stormy seas
I am strong, when I am on your shoulders
You raise me up, to more than I can be
You raise me up, so I can stand on mountains
You raise me up, to walk on stormy seas
I am strong, when I am on your shoulders
You raise me up, to more than I can be
You raise me up, so I can stand on mountains (stand on mountains)
You raise me up, to walk on stormy seas (stormy seas)
I am strong (I am strong), when I am on your shoulders (I am strong)
You raise me up, to more than I can be
You raise me up, so I can stand on mountains (stand on mountains)
You raise me up, to walk on stormy seas (stormy seas)
I am strong, when I am on your shoulders
You raise me up, to more than I can be
You raise me up, to more than I can be