We read to know we are not alone.

C.S. Lewis

Bạn cần đăng nhập để download eBook.
 
 
 
 
Yêu Mãi Thôi
Sáng tác: Thanh Thảo
Lời nhạc : epub ePub Kindle Mobi/PRC PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
Ngồi đây nhớ anh, phòng xưa vắng tanh.
Người ra đi cho lòng em đau buồn.
Từ đây cách xa, tình yêu chúng ta.
Người yêu ơi hay chăng tim em còn đau.
Nhớ anh lòng em luôn khát khao.
Chốn xưa, giờ không ai đón đưa.
Tình đã chết trong anh,
Còn em nỗi cô đơn mong có anh.
 
Dù tình ta cách xa, đã xa
Trái tim vẫn yêu mình anh.
Và rồi năm tháng qua, với em.
Khát khao yêu thương còn đây.
Yêu mãi thôi.