A book must be an ice-axe to break the seas frozen inside our soul.

Franz Kafka

Bạn cần đăng nhập để download eBook.
 
 
 
 
Yêu Là Sai
Sáng tác: Minh Khang
Lời nhạc Điền Thái Toàn: epub ePub Kindle Mobi/PRC PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
Thời thế cho tôi một bước lên cao
Ai cũng đều vây lấy tôi
Tình cũng như vậy đen trắng không màng
Mau yêu, mau quên như trò chơi
 
Tôi đã tin lầm người
Tôi đã yêu lầm người
Đem cho hết lợi danh giàu sang
Tôi đã bán linh hồn
Tôi đã trắng tay rồi
Để hôm nay tôi là người đáng thương
 
Cuộc đời lắm, lắm bon chen
Thế gian đầy lọc lừa ham lợi danh
Ngồi nơi đây nhớ ngày xưa
Tôi quá ham giàu quên tình người
 
Nay tôi đã hiểu yêu là sai
Xin cho tôi làm lại từ đầu