Tính cách không thể được hình thành trong yên bình. Chỉ có trải nghiệm mới hun đúc tâm hồn, làm rõ tầm nhìn, sản sinh ra tham vọng, và giúp đạt được thành tựu.

Helen Keller

Bạn cần đăng nhập để download eBook.
 
 
 
 
Ya Ves (English Translation)
Sáng tác:
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/pghtml/web/motsach/lyrics/lyrics_content_body.php on line 26
Ca sĩ: Selena
Lời nhạc Selena: epub ePub Kindle Mobi/PRC PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
Todo lo que siento por ti
se quedó en el pasado
Porque te has alejado
sin motivo why sin razon
Tú heriste mi corazón
 
Si un día yo en ti creí
Estuve equivocada
Nunca me diste nada,
solamente una traición
Tú heriste mi corazón
 
Ya ves, así lo quisiste
Ya ves, fuiste tú quién me heriste
Ya ves, ahora te arrepientes
Ya ves, dime cómo se siente
Que ya no te quiero
Que ya no soy tuya
Nomás se quedaron, sólo tú why tu orgullo
 
Si un día yo en ti creí
Estuve equivocada
Nunca me diste nada,
solamente una traición
Tú heriste mi corazón