This will never be a civilized country until we expend more money for books than we do for chewing gum.

Elbert Hubbard

Bạn cần đăng nhập để download eBook.
 
 
 
 
Xin Hãy Quên Tôi
Sáng tác: Anh Bằng
Lời nhạc Elvis Phương: epub ePub PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
1.
Thôi, em hãy quên tôi, em hãy quên tôi
Như hãy quên một nụ cười, quên một nụ cười
Trong giấc ngủ, trong chiêm bao.
Này bàn tay trắng, tôi trả ơn đời lời cay đắng
Tôi trả ơn người.
Từ biệt nhau, là hết rồi.
 
Đ.K.:
Từ biệt nhau... từ biệt nhau bằng những lời,
Bằng những lời gian dối đời,
Tìm vui qua những thương đau,
Tìm quên khi nhớ ân sâu
Và chờ nhau,
và còn chờ nhau chờ nhau qua tiếng...
Tiếng thở dài, tiếng thở dài người ơi !
 
2.
Thôi, em hãy quên tôi, em hãy quên tôi
Như quên một người tình, quên một người tình
Trong giấc ngủ, trong chiêm bao.
Nào còn chi nữa, trong trái tim này
Còn ai nữa trong thế gian này
Phụ tình nhau là hết rồi.
 
Thôi, em hãy quên tôi, em hãy quên tôi
Em hãy quên tôi, hãy quên
Xin đừng khóc hận tình đời.