The more that you read, the more things you will know. The more that you learn, the more places you'll go.

Dr. Seuss

Bạn cần đăng nhập để download eBook.
 
 
 
 
Xin Em Đừng Hỏi
Lời nhạc Khánh Ly: epub ePub PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
Một người trách tôi
Sao hay hát bài ca ngăn cách mãi,
Sao bảo rằng yêu nhau
Không đẹp bằng thương đau,
Không đẹp bằng những lúc
Đếm bước đi trong đêm thâu…
 
Biết trả lời sao?
Khi chưa nói yêu thì đã xa rồi...
Người ơi năm mười sáu
Thấy đời dệt bằng mộng,
Rồi qua năm mười tám
Mới chớm yêu thì đớn đau…
 
Xin em đừng hỏi em ơi!
Xin em đừng hỏi em ơi!
Xin giữ trọn màu hồng
Khi trái mộng vừa tròn,
Xin chớ tìm vào băng giá
Đêm xuân nồng…
 
Sẽ không trả lời đâu,
Khi anh muốn em
Đừng vướng u sầu,
Vì khi em tìm biết
Sẽ nhạt nhòa màu hồng,
Và khi em tìm biết
Sẽ thấy muôn vàn đớn đau
 
Xin em đừng hỏi em ơi !
Xin em đừng hỏi em ơi !