Books are not made for furniture, but there is nothing else that so beautifully furnishes a house.

Henry Ward Beecher

Bạn cần đăng nhập để download eBook.
 
 
 
 
Xin Đời Một Nụ Cười
Sáng tác: Nam Lộc
Lời nhạc Thế Sơn: epub ePub Kindle Mobi/PRC PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
Tôi bước đi, SàiGòn trong cơn hấp hốị
Như một người tình phụ thở hơi cuối cùng.
Tôi bước đi Tân Sơn Nhất lửa khói ngập trời,
khu thương xá cửa khép cuộc đời,
những con tầu ngơ ngác ra khơị
Tôi bước đi, qua đường rừng chông gai, tăm tốị
Như cuộc đời ở lại từ khi mất ngườị
Tôi bước đi, như con rết lê lết cuộc đời,
như thân bướm đôi cánh rã rời,
lấy u sầu che dấu tả tơị
 
TỰ DO ơi TỰ DO! Em đổi bằng thân xác.
Vì hai chữ TỰ DO! Ta mang đời lưu vong.
Tôi nép thân trên mảnh thuyền mong manh sương gió.
Như một người tìm đường về nơi đáy mồ.
Tôi bước đi vì không muốn làm kẻ tội đồi,
vì tôi muốn lại kiếp con người,
muốn cuộc đời còn có những nụ cườị