A man may as well expect to grow stronger by always eating as wiser by always reading.

Jeremy Collier

Bạn cần đăng nhập để download eBook.
 
Bài hát của cùng ca sĩ
 
Bài Hát Xem Nhiều
 
Bài hát mới đăng
 
Xa Dấu Mặt Trời
Sáng tác: Trịnh Công Sơn
Lời nhạc Thái Hiền: epub ePub Kindle Mobi/PRC PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
Hôm nay thức dậy không còn thấy mặt trời,
Không còn thấy loài người
Vây phủ quanh đời
Nói tiếng yêu thương
 
Hôm nay thức dậy không còn thấy mặt trời,
Không còn thấy mặt người,
Hơi thở ru đời
Như gió ru mây
 
Hôm nay thức dậy
Không còn thấy ai
Cuộc tình chìm xuống
Xa vắng tiếng cười
 
Hôm nay thức dậy
Không còn thấy người
Xa nhau hôm này
Chua xót hôm mai
 
Hôm nay thức dậy không nhìn thấy mặt trời,
Hay mình đã lạc loài
Vó ngựa trên đời
Hay dấu chim bay
 
Hôm nay thức dậy không nhìn thấy mặt trời,
Như vừa mới vào đời
Tay mẹ đâu rồi
Nôi trống ru ai
 
Hôm nay thức dậy
Ôi ngẩn ngơ tôi
Hôm nay thức dậy
Mê mỏi thân tôi