Nghịch cảnh là thước đo giá trị của một con người. Tôi trở nên mạnh mẽ hơn sau những khủng hoảng trong cuộc sống.

Lou Holtz

Bạn cần đăng nhập để download eBook.
 
 
 
 
Why Do Fools Fall in Love
Sáng tác:
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/pghtml/web/motsach/lyrics/lyrics_content_body.php on line 26
Ca sĩ: Diana Ross
Lời nhạc Diana Ross: epub ePub Kindle Mobi/PRC PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
Why do fools fall in love?
 
Why do birds sing so gay
And lovers await the break of day
Why do they fall in love
 
Why does the rain fall from up above
Why do fools fall in love
Why do they fall in love
 
Love is a losing game
Love can be a shame
I know of a fool you see
That fool is me
 
Why do fools fall in love?
 
Why do birds sing so gay
And lovers await the break of day
Why do they fall in love
 
Why does the rain fall from up above
Why do fools fall in love
Why do they fall in love
 
Why does my heart skip this crazy beat
Because it knows
It will reach defeat
Tell me why, tell me why
Why do fools fall in love?