Sở dĩ bạn thất bại là do bạn dám tiên phong đi tìm vùng đất mới, phương pháp thực hiện mới, và những cách thức thể hiện mới.

Eric Hoffer

Bạn cần đăng nhập để download eBook.
 
 
 
 
Whole Lotta Love
Sáng tác:
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/pghtml/web/motsach/lyrics/lyrics_content_body.php on line 26
Ca sĩ: Led Zeppelin
Lời nhạc Led Zeppelin: epub ePub PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
You need cooling
Baby I'm not fooling
I'm gonna send ya
Back to schooling
 
A-way down inside
A-honey you need it
I'm gonna give you my love
I'm gonna give you my love
 
Want to whole lotta love
Want to whole lotta love
Want to whole lotta love
Want to whole lotta love
 
You've been learning
Um baby I been learning
All them good times baby, baby
I've been year-yearning
 
A-way, way down inside
A-honey you need-ah
I'm gonna give you my love ahh
I'm gonna give you my love ahh oh
 
You've been cooling
And baby I've been drooling
All the good times, baby
I've been misusing
 
A-way, way down inside
I'm gonna give ya my love
I'm gonna give ya every inch of my love
I'm gonna give ya my love
 
Hey!
Alright! Let's go!
 
Lord
My, my, my, my
My, my, my, my
Shake for me girl
 
I want to be your backdoor man
Hey, oh. Hey, oh
 
Keep it cooling baby
A-keep it cooling baby
A-keep it cooling baby
Ah-keep it cooling baby