Có tiền và có những thứ tiền có thể mua được là điều tốt, tuy nhiên, đôi khi cũng nên xem lại và đảm bảo rằng mình không mất những thứ mà tiền không mua được.

George Horace Lorimer

Bạn cần đăng nhập để download eBook.
 
 
 
 
Who's Been Sleeping Here?
Sáng tác:
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/pghtml/web/motsach/lyrics/lyrics_content_body.php on line 26
Lời nhạc The Rolling Stones: epub ePub Kindle Mobi/PRC PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
What you say girl, you see what is wrong
You, must be joking, you was led alone
But the butler the baker, the laughing cavalier
Will tell me now, who's been sleeping here
 
I want to know
Tell me baby, who's been sleeping here
What you say girl, who'd you see that night
I was doing, doing something right
Oh the soldier, the sailor then there's the three muskateers
They'll now tell me now, who's been sleeping here
 
Did I ever tell you I want to know
Hey baby, who's been sleeping here
 
Don't you look like, like a Goldilocks
There must be somewhere, somewhere you can stop
Yes there's the noseless old newsboy the old British brigadier
But you'll tell me now, who's been sleeping here
 
Who's been eating, eating off my plate
Who will tell me, who'll investigate
There's the sergeants the soldiers the cruel old grenadiers
But they'll tell me, now, who's been sleeping here
 
Cause I want to know who's been sleeping right here
Was it your mummy, your daddy, who's been sleeping here
Was it your auntie, your uncle, who's been sleeping here
Was it your boyfriend, your girlfriend, who's been sleeping here