Tôi chưa từng biết ai phải khổ sở vì làm việc nhiều quá. Chỉ có rất nhiều người khổ sở vì có tham vọng nhiều quá mà lại không có đủ hành động.

Dr. James Mantague

Bạn cần đăng nhập để download eBook.
 
 
Bài Hát Xem Nhiều
 
Bài hát mới đăng
 
Where Will I Be
Sáng tác:
Lời nhạc Golden Earring: epub ePub Kindle Mobi/PRC PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
From the Album:
* Naked II
 
Where will I be
When the sun won't shine anymore
Where will I be
When the moon won't smile anymore
Where will I be (2x)
Maybe there's a place to hide from the frost
A place where life can get lost
Until then the end is near
And the skies will never be clear
Where will I be
When the sun ain't shining
Where will I be
When the moon ain't smiling
Where will I be
Where will I be
When the children stop crying
Where will I be
When the sun comes near flying
Faster than a bird
Is this again the birth of the earth
No place to hide from the warmth
Where the rays can do no harm
Where will I be
When the sun is burning
Where will I be
When man is yearning for deliverance
Where will I be