Người ta không đánh giá tôi bởi số lần tôi vấp ngã mà là những lần tôi thành công. Bởi thành công đó chính là những lần tôi thất bại nhưng không bỏ cuộc.

Tom Hopkins

Bạn cần đăng nhập để download eBook.
 
 
 
 
When the Whip Comes Down
Sáng tác:
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/pghtml/web/motsach/lyrics/lyrics_content_body.php on line 26
Lời nhạc The Rolling Stones: epub ePub Kindle Mobi/PRC PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
Yeah, mama and papa told me
I was crazy to stay
I was gay in New York
A *** in L.A.
So I saved my money
And I took a plane
Wherever I go they treat me the same
When the whip comes down
When the whip comes down
When the whip comes down
When the whip comes down
I'm going down fifty-third street
And they're spitting in my face
I'm learning the ropes
Yeah I'm learning a trade
The east river truckers
Are churning with trash
I make so much money
That I'm spending so fast
When the whip comes down
When the whip comes down
When the whip comes down
When the whip comes down
When the **** hits the fan
I'll be sitting on the can
When the whip comes down
Yeah, some called me garbage
When I was sleeping on the street
I never roll
And I never cheat
I'm filling a need
I'm plugging a hole
My mama's so glad
I ain't on the dole
When the whip comes down
When the whip comes down
When the whip comes down
When the whip comes down
(Yeah, go ahead check it out)
Yeah, baby, when the whip comes down
When the whip comes down
(I'll be running this town, I'll tell you)
When the **** hits the fan
I'll be sittin on the can