Người khôn ngoan nhất không phải là người gặt hái được nhiều thành công, mà là người biết biến thất bại thành những lợi thế nhất định.

Richard R. Grant

Bạn cần đăng nhập để download eBook.
 
 
 
 
Whatever Lola Wants
Sáng tác:
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/pghtml/web/motsach/lyrics/lyrics_content_body.php on line 26
Lời nhạc Ella Fitzgerald: epub ePub PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
Whatever Lola wants, Lola gets
And little man, little Lola wants you
Make up your mind to have, no regrets
Recline yourself, resign yourself you're through
 
[Chorus]
I always get what I aim for
And your heart and soul is what I came for
Whatever Lola wants, Lola gets
Take off your coat, Don't you know you can't win
You're no exception to the rule
I'm irresistible, you fool, give in
(Give in, you'll never win)
Whatever Lola wants
Lola gets
 
[Chorus]
 
Give in (give in, you'll never win)
Give in (give in, you'll never win)