Làm việc cật lực mà không có tài thì đáng xấu hổ, nhưng có tài mà không làm việc cật lực thì thật là bi kịch.

Robert Half

Bạn cần đăng nhập để download eBook.
 
 
Bài Hát Xem Nhiều
 
Bài hát mới đăng
 
Way Back Home
Sáng tác: Shaun
Lời nhạc Shaun: epub ePub Kindle Mobi/PRC PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
[Chorus: Conor Maynard]
Remember when I told you
"No matter where I go
I'll never leave your side
You will never be alone"
Even when we go through changes
Even when we're old
Remember that I told you
I'll find my way back home
 
[Verse 1: Conor Maynard]
I could never let you go
Couldn't run away if I tried
'Cause even when I'm all alone
You still got a hold on my mind
And I'll always let you know
That I'm always gonna hold on
 
[Pre-Chorus: Conor Maynard]
And I told you right from the start
You just say the word and I'll go
No, it doesn't matter how far
'Cause your love is all that I know
Baby you just stay where you are
And you know I won't be too long
Hold on
Hold on
 
[Chorus: Conor Maynard]
Remember when I told you
"No matter where I go
I'll never leave your side
You will never be alone"
Even when we go through changes
Even when we're old
Remember that I told you
I'll find my way back home