Có tiền và có những thứ tiền có thể mua được là điều tốt, tuy nhiên, đôi khi cũng nên xem lại và đảm bảo rằng mình không mất những thứ mà tiền không mua được.

George Horace Lorimer

Bạn cần đăng nhập để download eBook.
 
 
 
 
Wanna Be There
Sáng tác:
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/pghtml/web/motsach/lyrics/lyrics_content_body.php on line 26
Ca sĩ: Peter Cetera
Lời nhạc Peter Cetera: epub ePub PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
I want to be there
When you turn out the lights
I want to be there
 
But I'm here on this lonely highway
In the middle of nowhere
 
I want to hold you
If you wake up in the night
I want to hold you
 
I want to be there in the morning
I want to touch you
'Cause you know tonight
There's nowhere else that I would rather be
 
I'm not the same when you're not here with me
Close your eyes and say a little prayed
And baby I'm gonna be there
 
I want to be there
I want to be there
want to be there in the morning
Oh, I want to be there