Tài năng thường bộc lộ trong những hoàn cảnh khó khăn và ngủ yên trong hoàn cảnh thuận lợi.

Horace

Bạn cần đăng nhập để download eBook.
 
 
 
 
Walk Right In
Sáng tác:
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/pghtml/web/motsach/lyrics/lyrics_content_body.php on line 26
Lời nhạc Ella Fitzgerald: epub ePub Kindle Mobi/PRC PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
Yeah, walk right in, sit right down; daddy, let your mind roll on
Everybody, walk right in, sit right down; daddy, let your mind roll on
Everybody's takin' 'bout a new way of walkin'
Do you wanna lose your mind? Walk right in, sit right down
Daddy, let your mind roll on
 
Walk right in, sit right down; baby, let your hair hang down
Walk right in, sit right down; baby, let your hair hang down
Everybody's talkin' 'bout new way of walkin'
Do you wanna lose your mind? Walk right in, sit right down
Baby, let your hair hang down, yeah
 
Yeah, walk right in, sit right down; daddy, let your mind roll on
Everybody, walk right in, sit right down; daddy, let your mind roll on
Everybody's takin' 'bout a new way of walkin'
Do you wanna lose your mind? Walk right in, sit right down
Daddy, let your mind roll on
 
Walk right in, sit right down; baby, let your hair hang down, yeah, yeah
Walk right in, sit right down; baby, let your hair hang down
Everybody's talkin' 'bout new way of walkin'
Do you wanna lose your mind? Walk right in, sit right down
Baby, let your hair hang down; baby, let your mind roll on
Baby, let your hair hang down; yeah, baby, let your mind roll on