Biển lặng không làm nên những thủy thủ tài giỏi.

Tục ngữ châu Phi

Bạn cần đăng nhập để download eBook.
 
 
 
 
Vợ Thằng Đậu
Lời nhạc Cẩm Ly: epub ePub Kindle Mobi/PRC PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
Má nó ơi ra đây tui biểu coi,
Má nó đâu trưa trầy trưa trật rồi,
Giờ này mà cơm nước vẫn chưa xong,
Làm gì mà nhưa vợ thằng Đậu vậy?
 
Con Út đâu ra đây tao biểu coi ,
Nói đi tìm thằng Hai về thăm nước ruộng.
Làm gì mà nãy giờ ko lẹ đi,
Làm gì mà như vợ thằng Đậu vậy?
 
ĐK:Mình ơi sớm chiều dãi dầu nắng mưa,
Tối đi cùng nương sổ mùa,
Tối đi giăng câu giữa trưa
Mình đi lấy xuồng chèo ngược nhánh sông,
Nhớ tìm một ít bống kho, nấu cơm rồi tôi sẽ về,
Nhớ không mình ơi mình ơi.
 
Trưa hết rồi mà hỏng chịu nấu cơm,
Tụm năm tụm ba tụm bảy tám,
Chuyện gì mà trên trời dưới đất,
Ôi thiệt là má con Út nó ơi.


Trình bày: Cẩm Ly

by グエン ウエン