Ancient lovers believed a kiss would literally unite their souls, because the spirit was said to be carried in one’s breath.

Eve Glicksman

Bạn cần đăng nhập để download eBook.
 
Bài hát của cùng ca sĩ
 
Bài Hát Xem Nhiều
 
Bài hát mới đăng
 
Việt Nam Như Đóa Hoa Xinh
Sáng tác: Hoàng Thi Thơ
Lời nhạc Sơn Ca: epub ePub Kindle Mobi/PRC PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
iệt Nam ta ô Việt Nam ta như đoá hoa xinh
Ô Việt Nam nhỏ bé quê hương đẹp mỹ miều.
Việt Nam ta ô Việt Nam ta như đoá hoa xinh
Ô Việt Nam nhỏ bé quê hương đẹp yêu kiều.
 
Việt Nam ta ô Việt Nam ta như đoá hoa xinh
Hoa là hoa trên núi trên sông và trên đồng.
Việt Nam ta ô Việt Nam ta như đoá hoa xinh
Hoa là hoa trên gấm trên nhung đẹp mê hồn.
 
Ta yêu hoa tha thiết hoa ơi như yêu người yêu dấu
Cho dù không còn hơi cuối.
Ta yêu hoa khi chết chưa thôi nhưng ta nguyện giữ gìn
Để ta được yêu muôn đời.
 
Việt Nam ta ô Việt Nam ta như đoá hoa xinh
Hoa là hoa trong gió trên trăng và trên trời.
Việt Nam ta ô Việt Nam ta như đoá hoa xinh
Hoa là hoa trên má cô em mỉm môi cười.
 
Việt Nam ta ô Việt Nam ta như đoá hoa xinh
Hoa là hoa trên súng trên gươm và trong lòng.
Việt Nam ta ô Việt Nam ta như đoá hoa xinh
Hoa là hoa trong máu trong tim dòng anh hùng.
 
Ta yêu hoa tha thiết hoa ơi như yêu người yêu dấu
Cho dù không còn hơi cuối.
Ta yêu hoa khi chết chưa thôi nhưng ta nguyện giữ gìn
Để ta được yêu muôn đời.
Việt Nam như đoá hoa xinh!