Books are lighthouses erected in the great sea of time.

E.P. Whipple

Bạn cần đăng nhập để download eBook.
 
 
 
 
Vì Sao Em Chết
Sáng tác: Thanh Trúc
Lời nhạc Đàm Vĩnh Hưng: epub ePub Kindle Mobi/PRC PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
Đường phố đã vào hè bạn bè đã vào hè
Mà sao em còn trong mê mải
Đường phố đã vào hè con ve đã kêu hè
Mà sao em còn trong đớn đau
 
Ôi đứa em tôi đứa em cút côi
Từ nay không còn nhìn đâu thấy nữa
Ôi đứa em tôi đứa em cút côi
Từ nay không còn ca hát nữa
 
Chúng nó giết em rồi
Chúng giết bằng chất độc mầu da cam
Chúng giết bằng chất độc mầu da cam
Chất độc mầu da cam năm xưa đã giết chết mẹ tôi
 
Trong một trận càn
Để lại cho tôi đứa em cút côi
Tôi nuôi từng giọt đời từng giọt nắng
Giành lại cho em từ bóng đêm
 
Từng giọt hồng cuộc sống
Nhưng giờ đây dư âm của chiến tranh
Là chất độc mầu da cam đã tàn phá em tôi
Đã vào cơ thể của em tôi
 
Mẹ ơi! Không thể nào,
Không thể nào còn gặp lại em yêu
Không thể nào còn gặp lại em yêu