Anyone who says they have only one life to live must not know how to read a book.

Author Unknown

Bạn cần đăng nhập để download eBook.
 
 
Bài Hát Xem Nhiều
 
Bài hát mới đăng
 
Vì Sao
Sáng tác: Từ Huy
Lời nhạc : epub ePub Kindle Mobi/PRC PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
Ðã nói với em buổi hôm ấy đến với em
Ðã nói với em chắc hôm ấy đến với em
Vẫn không thấy anh đến hôm ấy
Mãi không thấy cho đến hôm nay,
Vẫn không thấy không thấy anh đến !
Ðến với em, đến với em,
Đến với em, không hiểu vì sao ?!?
 
Ðã có lúc em không muốn nhớ đến anh
Ðã có lúc em muốn quên hết chẳng nhớ anh,
Vẫn ray rứt trong trái tim em
Vẫn thao thức qua hết bao đêm.
Nhớ đến anh, nhớ đến anh
Nhớ đến anh, không hiểu vì sao ?!?
 
Vì sao anh không đến với em hỡi anh !
Vì sao anh quên hết những câu hẹn hò,
Để mưa rơi trên gối, để con tim đau nhói,
Để đắng cay dày vò bao đêm,
Để nhớ thương đọa đày con tim !
 
Vì sao anh không đến ?
Vì sao anh không đến ?
Vì sao anh không đến với em hỡi anh ?
Vì sao.....