You are a child of the sun, you come from the sun, and that is something true with the Earth also... your relationship with the Earth is so deep, and the Earth is in you and this is something not very difficult, much less difficult then philosophy.

Thích Nhất Hạnh

Bạn cần đăng nhập để download eBook.
 
 
Bài Hát Xem Nhiều
 
Bài hát mới đăng
 
Vì Đâu
Sáng tác: Ngọc Lệ
Lời nhạc : epub ePub Kindle Mobi/PRC PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
Sao tôi đứng mãi ngòai mưa
Sao tôi nước mắt trào dâng
Phong thư chia ly đớn đau
Sao em cho tôi nỗi đau
Sao tôi vẫn mãi lặng câm
Cơn mưa đã dứt từ lâu
Sao tôi vẫn ôm bóng tôi
Nước mắt vẫn rơi vẫn rơi
Vì tình yêu hay là
Vì người con gái ấy hay là
Vì cuộc đời này
Vì tình yêu chia lìa
Vì người con gái ấy vô tình
hay vì tôi ?
Vì ai tôi buồn rã rời
Vì đâu chia lìa một đời
Vì ai ! Vì đâu ?