You are a child of the sun, you come from the sun, and that is something true with the Earth also... your relationship with the Earth is so deep, and the Earth is in you and this is something not very difficult, much less difficult then philosophy.

Thích Nhất Hạnh

Bạn cần đăng nhập để download eBook.
 
 
 
 
Vì Đâu
Sáng tác: Mỹ Tâm
Ca sĩ: Mỹ Tâm
Lời nhạc Mỹ Tâm: epub ePub PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
Khi ta chia tay có gì để nói không anh.
Bao nhiêu yêu thương có gì để nhớ không anh.
Đôi ta yêu nhau bao ngày xưa của nay đâu.
Xa rồi, tình vỗ cánh bay thật xa.
Khi tình yêu, trong tầm tay.
Đôi ta đâu hay đến những đổi thay.
Khi giờ đây, bao mộng say.
Tan theo mây bay biết đâu ngày mai.
Đã quên rồi, giấc mơ nào.
Con tim cô đơn đang khóc thầm.
Đã xa rồi, nỗi đau nào.
Bao nhiêu đau thương bởi do hợp tan, còn đó...
Khi ta chia tay có gì để nói không anh.
Bao nhiêu yêu thương có gì để nhớ không anh.
Đôi ta yêu nhau bao ngày xưa của nay đâu.
Xa rồi, tình vổ cánh bay thật xa.
Chia tay, chia tay có gì để khóc cho nhau.
Bao nhiêu yêu thương chẳng còn gì để cho nhau.
Cơn mơ hôm qua nay vì đâu nở xa xôi.
Quay mặt, người bước đi trong vội vàng.


Trình bày: Mỹ Tâm

by Minh Đức JP