"It is possible to live happily in the here and the now. So many conditions of happiness are available - more than enough for you to be happy right now. You don't have to run into the future in order to get more.",

Thích Nhất Hạnh

Bạn cần đăng nhập để download eBook.
 
 
Bài Hát Xem Nhiều
 
Bài hát mới đăng
 
Vì Đâu
Sáng tác: An Hiếu
Lời nhạc : epub ePub Kindle Mobi/PRC PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
Bay về đâu, hỡi con chim lạc đàn
Đi về đâu, hỡi con thú lạc bầy
Những con suối đã không còn ca hát
Cánh rừng xanh đã không còn bóng mát
 
Bão lũ khét gào, nắng cháy khô cằn
Thiên tai 4 mùa vì ai
Bão lũ khét gào, nắng cháy khô cằn
Thiên tai 4 mùa vì ai
Vì đâu... Vì ai... Vì ai...
 
Loài người đã phá tan rừng cây
Để muôn loài không còn chốn nương thân
Bầu trời kia ngập trong khói đêm
Kìa đại dương ngập trong tiếng than
Là tiếng thiên nhiên kiu gào... giận dữ
 
Loài người đã phá tan rừng cây
Để muôn loài không còn chốn nương thân
Bầu trời kia ngập trong khói đêm
Kìa đại dương ngập trong tiếng than
Là tiếng muôn người gọi ta... oán giận
 
Có hay chăng trái đất buồn
Có hay chăng với mỗi người
Ngày tương lai là những ngày hôm nay