A mere friend will agree with you but a real friend will argue."

Russian Proverb

Bạn cần đăng nhập để download eBook.
 
 
 
 
Vì Anh Thương Em
Sáng tác: Võ Hoài Phúc
Ca sĩ: Phan Duy Anh
Lời nhạc Phan Duy Anh: epub ePub PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
m nghe gì không từng hạt mưa đã gọi tên
Anh bỗng thấy thương cây bàng non, thương chiếc bóng cô phòng
Đâu là cô đơn? Nếu mình nghe nhau trong hạt mưa
Nghe tiếng khóc mưa rơi, nghe tiếng mưa buồn.
Và tiếng trái tim từng đêm gõ trên lá bàng non, em nghe gì không hỡi em
 
Vì anh thương em, như thương cây bàng non
Cây nhớ ai làm sao nói được
Vì anh thương em, như thương hạt mưa non dại
 
Vỡ rồi mà có được đâu
Anh thương em sẽ không cần trước sau
Vì anh đã đặt mình ở hướng vô cùng