A mere friend will agree with you but a real friend will argue."

Russian Proverb

Bạn cần đăng nhập để download eBook.
 
Bài hát của cùng ca sĩ
 
Bài Hát Xem Nhiều
 
Bài hát mới đăng
 
Vàng Phai Trước Ngõ
Sáng tác: Trịnh Công Sơn
Lời nhạc Tuấn Ngọc: epub ePub Kindle Mobi/PRC PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
1.
Vàng trước ngõ
Trong ngần áo lụa,
Nụ hồng quá
Nghe ra ngậm ngùi,
Vì vàng phai
Xưa từng mấy độ,
Rộng nghìn thu
Một tà dương ấy
 
2.
Hồng đi nhé
Chân về giữa Ngọ
Đường xanh quá
Môi e ngại hồng
Tự trời em
Ôi hồng rất lạ,
Đường về xa
Trời đất mông lung
 
Hồng đi nhé,
Môi cười giữa Ngọ,
vàng phai
Sẽ nhớ em một mùa.
Hồng đi nhé xin hồng với nụ,
Vàng phai sẽ cuốn đi mịt mù.
 
3.
Dòng sông nắng
Cho bờ bến rộng,
Vườn xưa vắng
Tiếng ru lạc loài,
Một vòng nôi
Ru chiều xuống ruộng
Một dòng sông
Chở ngày hấp hối.
 
4.
Chiều ra đứng
Bên trời gió lộng,
Hoàng hôn xuống
Ô chân mẹ về
Chợ chiều xa
Không còn tiếng động
Một bàn chân
Rời suối qua khe.


Trình bày: Song Ngân & Lê Từ Phong

by jupitercocs