"We will be more successful in all our endeavors if we can let go of the habit of running all the time, and take little pauses to relax and re-center ourselves. And we'll also have a lot more joy in living.",

Thích Nhất Hạnh

Bạn cần đăng nhập để download eBook.
 
 
 
 
Vấn Vương
Sáng tác: Phạm Minh Tuấn
Lời nhạc : epub ePub Kindle Mobi/PRC PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
Sông chảy về đâu, mây lượn về đâu,
Chim bay về đâu, hoa rơi về đâu.
Sông ra biển cả, mây trôi về trời,
Chim bay về núi, hoa rơi về cội.
Còn em về đâu, còn em về đâu, về đâu.
Em về với anh như hoa rơi về cội,
Em về với anh như chim bay về núi
Như mây vờn nắng mới,
Như biển mơ về nguồn
Mà anh như dòng sông chảy mãi
Để thuyền em đợi bến tháng năm dài.
Sông chảy về đâu, mây lượn về đâu,
Chim bay về đâu, hoa rơi về đâu.
Còn em, em sẽ về,
Em sẽ về với mẹ quê hương
Mà năm tháng nhớ thương,
Mà năm tháng vấn vương.