"It's very important that we re-learn the art of resting and relaxing. Not only does it help prevent the onset of many illnesses that develop through chronic tension and worrying; it allows us to clear our minds, focus, and find creative solutions to problems.",

Thích Nhất Hạnh

Bạn cần đăng nhập để download eBook.
 
 
Bài Hát Xem Nhiều
 
Bài hát mới đăng
 
Vẫn Là Tôi
Lời nhạc : epub ePub Kindle Mobi/PRC PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
Vẫn là tôi trốn ngủ
Phiêu du theo tháng ngày
Bước chân buồn lữ thứ
Nhớ hoài đôi mắt ai
 
Đêm nhìn trăng viễn xứ
Treo mêng mang giữa đời
Chợt nhớ về chốn cũ
Tóc em dài buông lơi
 
Đi ngang trời hoang vắng
Sương khuya lạnh, mơ hồ
Về đâu, mây bảng lảng
Chốn nào không chơ vơ ?
 
Vẫn là tôi trốn ngủ
Đêm canh cánh bên lòng
Biết ai người tình tự
Giữa đất trời mênh mông!


Trình bày: bao yen