There is a wonder in reading Braille that the sighted will never know: to touch words and have them touch you back.

Jim Fiebig

Bạn cần đăng nhập để download eBook.
 
 
 
 
Ướt Mi
Sáng tác: Trịnh Công Sơn
Lời nhạc Trịnh Công Sơn: epub ePub PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
Ngoài hiên mưa rơi rơi,
Lòng ai như chơi vơi
Người ơi nước mắt hoen mi rồi
Đừng khóc trong đêm mưa,
Đừng than trong câu ca...
 
Buồn ơi trong đêm thâu,
Ôm ấp giùm ta nhé
Người em thương mưa ngâu
Hay khóc sầu nhân thế
Tình ta đêm về,
Có ấm từng cơn mơ em chưa...
 
Mưa lạnh lùng
Eơi rớt giữa đêm về
Nghe não nề...
Mưa kéo dài lê thê
Những đêm khuya
Lạnh ướt mi
Ai còn buồn khi lá rớt
Trong một cuối đông....
 
Ngoài hiên mưa rơi rơi,
Buồn dâng lên đôi môi
Buồn đau hoen ướt mi ai rồi
Buồn đi trong đêm khuya
Buồn rơi theo đêm mưa
 
Còn mưa trong đêm nay
Lòng em buồn biết mấy
Trời sao chưa thôi mưa
Ôi mắt người em ấy
Từ đây thôi mờ
Nước mắt buồn mi em ngây thơ.


Trình bày: Thanh Thúy

by tuan hoang