Good friends, good books and a sleepy conscience: this is the ideal life.

Mark Twain

Bạn cần đăng nhập để download eBook.
 
 
 
 
Ước Mơ Của Mẹ
Sáng tác: Hứa Kim Tuyền
Lời nhạc Văn Mai Hương: epub ePub PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
on hỏi ước mơ của mẹ thế nào
Đã quá lâu chẳng còn ai hỏi mẹ như thế
Suýt chút nữa mẹ cũng quên mình từng thế nào
Cũng có ước mơ mơ được sống cuộc đời riêng mình
Khi còn bé mẹ ước sau này lớn lên
Mẹ sẽ tung bay đi khắp chân trời nhân thế
Rồi bỗng nhiên một ngày trong mẹ có con
Ước muốn khi xưa đã hoá ra con từ bao giờ
Mẹ cũng quên dần quên ước mơ của mẹ là gì
Mẹ vẫn đang bận lo làm sao có một bữa cơm no
Ngoài kia thế giới bao la rộng lớn
Còn thế giới của mẹ chính là con
Là niềm vui của con là ngôi nhà là gia đình
Vài năm trước mẹ vẫn thấy con đùa vui trước sân
Thế mà giờ đây con lớn nhanh sau ngần năm ấy
Rồi con cũng có ước mơ riêng mình
Và con cũng cố gắng theo hết mình
Con ơi hãy ước mơ thay phần mẹ
Mẹ cũng quên dần quên ước mơ của mẹ là gì
Mẹ vẫn đang bận lo làm sao có một bữa cơm no
Ngoài kia thế giới bao la rộng lớn
Còn thế giới của mẹ chính là con
Là niềm vui của con là ngôi nhà là gia đình
Mẹ cũng quên dần quên ước mơ của mẹ là gì
Mẹ vẫn đang bận lo làm sao có một bữa cơm no
Ngoài kia thế giới bao la rộng lớn
Còn thế giới của mẹ chính là con
Là niềm vui của con là ngôi nhà là gia đình
Ước muốn khi xưa mẹ cất lại như một kỷ niệm