He fed his spirit with the bread of books.

Edwin Markham

Bạn cần đăng nhập để download eBook.
 
 
 
 
Ước Hẹn Chiều Thu
Lời nhạc Ánh Tuyết: epub ePub PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
Chiều thu vấn vương vì đâu?
Người ra đi nhớ chăng hôm nao
Trong lúc chia tay nhìn nhau
Thầm dấu ai đôi hàng lệ sầu.
 
Tìm đâu cố nhân giờ đây?
Lòng quạnh hiu gửi cùng mây gió ngàn phương,
Mơ bóng ai trong chiều sương,
Hồn thêm nhớ thương cho lòng buồn vương.
 
Nắng vàng nhường lưu luyến chiếu in trên hồ,
Chiều ru êm, gió vương mây mờ,
Thu tới tràn đầy niềm nhớ.
Gió chiều mang mong nhớ tới nơi xa vời,
Nhờ mây thu nhắn ai đôi lời chờ vui ước hẹn ngày mai.
 
Chiều nay, chốn chân trời xa vắng,
Có ai mơ màng cuộc đời vui trong gió sương,
Là tài trai mang chí lớn,
Thiết tha cùng giang sơn gấm hoa,
Lòng ta thầm mong.
 
Ước nguyền đời tươi sáng nước non huy hoàng,
Ngày đôi ta thắm bao duyên nồng,
Chiều thu nhắn bạn tình chung.