Tôi chưa từng biết ai phải khổ sở vì làm việc nhiều quá. Chỉ có rất nhiều người khổ sở vì có tham vọng nhiều quá mà lại không có đủ hành động.

Dr. James Mantague

Bạn cần đăng nhập để download eBook.
 
 
 
 
Under My Thumb
Sáng tác:
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/pghtml/web/motsach/lyrics/lyrics_content_body.php on line 26
Ca sĩ: The Who
Lời nhạc The Who: epub ePub Kindle Mobi/PRC PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
Under my thumb's the girl who once had me down
Under my thumb's the girl who once pushed me around
It's down to me, the diff'rence in the clothes she wears
It's down to me, the change has come, she's under my thumb
 
Under my thumb's a squirming dog who's just had her day
Under my thumb's a girl who has just changed her ways
It's down to me, the way she does what she's told
It's down to me, the change has come, she's under my thumb
 
Under my thumb's a Siamese cat of a girl
Under my thumb she's the sweetest pet in the world
It's down to me, the way she does what she's told
It's down to me, the change has come, she's under my thumb
 
Under my thumb her eyes are just kept to herself
Under my thumb, well, I can still look at someone else
It's down to me, the way she talks when she's spoken to
It's down to me, the change has come, she's under my thumb