Có 04 bước để đạt thành tựu: lên kế hoạch một cách có mục đích, chuẩn bị kỹ lưỡng, tích cực thực hiện, và kiên trì theo đuổi.

William A. Ward

Bạn cần đăng nhập để download eBook.
 
 
 
 
U-Fig
Sáng tác:
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/pghtml/web/motsach/lyrics/lyrics_content_body.php on line 26
Lời nhạc System of a Down: epub ePub Kindle Mobi/PRC PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
Melt in the sun, melt in the sun!
Who wants to come with me and melt in the sun!
Hide in the sky, hide in the sky!
Who wants to come with me and hide in the sky!
 
You and me should go outside and
Beat em' beat em' beat em' beat em' beat em' beat em'
All pathetic flag waving ignorant hicks and we'll
Eat em' eat em' eat em' eat em' eat em' eat em'
 
Come join the cause, come join the cause!
Who wants to come with me and come join the cause!
Hide in the sky, hide in the sky!
Who wants to come with me and hide in the sky!
 
You and me should go outside and
Beat em' beat em' beat em' beat em' beat em' beat em'
All pathetic flag waving ignorant jicks and we'll
Eat em' eat em' eat em' eat em' eat em' eat em'
You and me should go outside and
Beat em' beat em' beat em' beat em' beat em' beat em'
All pathetic flag waving ignorant hicks and we'll
Eat em' eat em' eat em' eat em' eat em' eat em'
 
Realize you're blind
And we're out of time it'll show your mind
 
Melt in the sun, melt in the sun!
Who wants to come with me and melt in the sun!
Hide in the sky, hide in the sky!
Who wants to come with me and hide in the sky!
 
You and me should go outside and
Beat em' beat em' beat em' beat em' beat em' beat em'
 
All pathetic flag waving ignorant hicks and we'll
Eat em' eat em' eat em' eat em' eat em' eat em'
You and me should go outside and
Beat em' beat em' beat em' beat em' beat em' beat em'
 
Eat'em eat'em eat'em eat'em eat'em eat'em
Eat'em eat'em eat'em eat'em eat'em eat'em
Eat'em eat'em eat'em eat'em eat'em eat'em
 
I'll show your mind
That you have a mind