Người khôn ngoan nhất không phải là người gặt hái được nhiều thành công, mà là người biết biến thất bại thành những lợi thế nhất định.

Richard R. Grant

Bạn cần đăng nhập để download eBook.
 
 
 
 
Two Thousand Years
Sáng tác:
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/pghtml/web/motsach/lyrics/lyrics_content_body.php on line 26
Ca sĩ: The Who
Lời nhạc The Who: epub ePub Kindle Mobi/PRC PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
Two thousand years
Two thousand years
Two thousand years
Two thousand years
Have I waited
 
To ask if I have loved you
To know if I have served you
To find if I've obeyed you
To know if I've betrayed you
 
Two thousand years
Two thousand years
Two thousand years
Two thousand years
Two thousand years
Have I waited
 
Then find I can't be perfect
Not even a perfect snake
To know that we are hated
You suffer for my sake
 
Two thousand years
Two thousand years
Two thousand years
Two thousand years
Have I waited
 
And so I have a chance to love
As you intended
You really lived and died for me
Is the waiting really ended
 
Two thousand years
Long, long years
Long, long, long, long years
I have waited
Two thousand long, long years
Two thousand long, long years
Two thousand long, long years
Two thousand long, long years
Two thousand long, long years
Two thousand long, long years