Những lần thất bại chính là hạt giống gieo mầm cho thành công sau này. Bạn có thể buồn nhưng đừng tuyệt vọng.

Khuyết danh

Bạn cần đăng nhập để download eBook.
 
 
 
 
Twist and Shout
Sáng tác:
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/pghtml/web/motsach/lyrics/lyrics_content_body.php on line 26
Ca sĩ: The Who
Lời nhạc The Who: epub ePub Kindle Mobi/PRC PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
Well shake it up baby now
Twist and shout
Come on come on come on come on baby now
Come on and work it on out
 
You know you look so good
You know you look so fine
Come on and twist a little closer now
And let me know that you're mine
 
Well shake it up baby now
Twist and shout
Come on come on come on come on baby now
Come on and work it on out
 
You know you look so good
You know you look so fine
Come on and twist a little closer now
And let me know that you're mine
 
Well shake it up baby now
Twist and shout
Come on come on come on come on baby now
Come on and work it on out
 
You know you twist a little girl
You know you twist so fine
Come on and twist a little closer now
And let me know that you're mine
 
Well shake it up baby etc...