A dirty book is rarely dusty.

Author Unknown

Bạn cần đăng nhập để download eBook.
 
 
 
 
Trường Xưa
Sáng tác: Thanh Thảo
Lời nhạc : epub ePub Kindle Mobi/PRC PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
Vẫn nhớ khi nao,bên trường xưa đó.
Quấn quýt bên nhau,bao bạn thân đó.
Sáng sáng,trưa trưa,ta cùng nhau ….đến lớp.
Mỗi phút giây xưa,sao bình yên quá.
Ngắm nắng qua cây,lá trên sân trường.
Quán vắng quen xưa,bao bạn bè…cất tiếng ca.
 
Tí tách mưa rơi,sân trường năm ấy.
Góc lớp nghe mưa rơi ngoài sân vắng,
Lẫn tiếng êm êm khi thầy cô đứng lớp.
Bóng dáng nơi xưa,nay còn in dấu.
Vẫn biết hôm nay,cách xa nơi này,
Nhưng nơi sân trường xưa…là nơi mà tôi nhớ….
 
(Và) Nhớ đến bao năm,cùng nhau đến lớp ấy.
Nhưng hôm nay đã cách rời
Bao năm xa phương trời…
tim luôn luôn hoài mong..dấu yêu xưa.
 
Thầm) Uớc muốn mai sau,
về thăm chốn cũ ấy…..cho thỏa mong chờ.
Trường xưa dấu yêu ơi!....Chờ tôi phút quay về.
 
Tí tách mưa rơi,sân trường năm ấy.
Góc lớp nghe mưa rơi ngoài sân vắng,
Lẫn tiếng êm êm khi thầy cô đứng lớp.
 
Bóng dáng nơi xưa,nay còn in dấu.
Vẫn biết hôm nay,cách xa nơi này,
Nhưng nơi sân trường xưa…là nơi mà tôi nhớ….
 
(Và) Nhớ đến bao năm,cùng nhau đến lớp ấy.
Nhưng hôm nay đã cách rời
Bao năm xa phương trời…
tim luôn luôn hoài mong..dấu yêu xưa.
 
(Thầm) Ước muốn mai sau,
về thăm chốn cũ ấy…..cho thỏa mong chờ.
Trường xưa dấu yêu ơi!....Chờ tôi phút quay về.
(Và) Nhớ đến những lúc,cùng nhau đến lớp ấy.
Nhưng hôm nay đã cách rời
Bao năm xa phương trời…
tim luôn luôn hoài mong..dấu yêu xưa.
(Thầm)Ước muốn mai sau,
về thăm chốn cũ ấy…..cho thỏa mong chờ.
Trường xưa dấu yêu ơi!....Chờ tôi phút quay về.
 
Vẫn mãi trong tim , bao niềm thương nhớ.
Chẳng chút phôi phai , không một thay đổi.
Mãi mãi yêu thương những tháng năm ngày nào.