"True self is non-self, the awareness that the self is made only of non-self elements. There's no separation between self and other, and everything is interconnected. Once you are aware of that you are no longer caught in the idea that you are a separate entity.",

Thích Nhất Hạnh

Bạn cần đăng nhập để download eBook.
 
 
 
 
Trong Cơn Hy Vọng
Sáng tác: Trầm Tử Thiêng
Lời nhạc Hương Lan: epub ePub PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
Tôi vẫn tin rằng em còn đó chứ đi đâu
Dù với cuộc đời bao bể cả
Biến nương dâu..đoạn trường qua cầu
 
Tôi vẫn tin mãnh liệt của ngày mai
Thái bình tôi về đây với em
Trọn mộng giấc dài
 
Thương..thương cho em
Bao năm giam lỏng cuộc đời
Vẫn âm thầm ở vậy thương tôi
Coi như hiến cả cuộc đời
 
Mẹ thì mẹ thâu đem
Dầu hao bốc luôn canh dài
Vẫn tin rằng tin rằng tin vào ngày mai
Con về chốn này
 
Em vẫn tin rằng anh vẫn còn sống chứ sao
Dù anh vào đời bao chìm nổi
Chốn non cao đạn vèo trên đầu
 
Đêm lắng nghe tiếng gọi từ lòng ai
Thái bình anh về đây
Với em đường mộng áo vai
 
Thương..thương cho anh
Bao năm gian khổ từng hồi
Cõi xa vời ngược đường mây trôi
Lâm nguy phó mặc tình người
 
Đường này đường anh đi
Ngày xưa nắng rọi trăng cài
Vẫn tin rằng..tin rằng..tin vào ngày mai
Anh về chốn này