Cuộc chiến thật sự là giữa những gì bạn đã làm, và những gì bạn có thể làm. Bạn so sánh bạn với chính mình chứ không phải ai khác.

Geoffrey Gaberino

Bạn cần đăng nhập để download eBook.
 
 
 
 
Trống Cơm
Sáng tác: Dân ca Bắc Bộ
Lời nhạc MTV: epub ePub PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
Tình bằng có cái trống cơm
Khen ai khéo vỗ
Ố mấy bông mà nên bông
Ố mấy bông mà nên bông
 
Một đàn tang tình con xít
Một đàn tang tình con xít
Ố mấy lội, lội, lội sông
Ố mấy đi tìm, em nhớ thương ai
 
Đôi con mắt ố mấy lim dim
Đôi con mắt ố mấy lim dim
 
Một bầy tang tình con nhện
Ô ố ô ô mấy giăng tơ
Giăng tơ ô mấy đi tìm, em nhớ thương ai
Duyên nợ khách tang bồng
Duyên nợ khách tang bồng.


Có 2 video cho bài hát này.

Trình bày: Hoàng Thơ

by Minh Đức JP